Jongeren met plantjes
Young impact day logo
Plantje planten door jongeren

Dit is Young Impact

Young Impact is een non profit organisatie die jongeren helpt in actie te komen voor een betere wereld. Op een manier die bij hen past. Al met één kleine actie kun je impact maken. Niet alleen op een betere wereld, maar ook op jezelf.

Één keer per jaar is het Young Impact Day. Dé dag waarop duizenden jongeren in actie komen om op hun manier een steentje bij te dragen aan een fijnere leefomgeving. Dit jaar stond de dag in het teken van het klimaat. Jongeren konden een gratis plantje ophalen om Nederland meter voor meter te vergroenen. Daarnaast maakten ze kans op een schoolvergroening en konden ze de spectaculaire eindshow in Amsterdam bijwonen.

Klant: Young Impact

Categorie: Beheer

Branche: Non Profit

Merkstrategie

Hoe kun je met deze actie het beste de doelgroep bereiken? We bepaalden de positionering van de actie richting hun doelgroep; jongeren tussen de 13 en 19 jaar. Deze doelgroep heeft een bepaalde kijk op de wereld en wil worden geholpen. We bepaalden de Tone of Voice en inzet van middelen en kanalen om de jongeren te bereiken.

Organische en advertentiestrategie

Welke social media zet je in voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar? Wij kozen voor TikTok, Snapchat en Instagram. Voor deze kanalen hebben we een strategie opgezet waarin organische en advertentiecontent afgewisseld werd.

Adverteren

Op Snapchat, Instagram en Google hebben we advertenties ingezet om jongeren te laten zien dat Young Impact Day er is, ze te overtuigen naar de website te gaan en zich in te schrijven met hun actie. Ruim 2000 jongeren hebben zich ingeschreven in een maand tijd.

Teksten schrijven

We schreven de teksten voor de advertenties en de organische content op social media, maar ook voor de emailflow die jongeren en scholen ontvingen voor en na hun aanmelding.

In een enorm kort tijdsbestek van een maand hebben we 2000 jongeren geactiveerd om zich in te schrijven op de website van Young Impact Day.

Uitdaging

Advertentiestrategie, contentcreatie

Help ons met de organische en advertentiestrategie en het schrijven van de copy om jongeren te enthousiasmeren zich in te schrijven voor Young Impact Day.

Er is een kort tijdsbestek en een beperkt budget. Maar we willen zoveel mogelijk jongeren bereiken.

Aanpak

Door een goede mix op te zetten van zowel organische als betaalde content kon er een groot bereik worden gerealiseerd. Jongeren zijn een doelgroep die lastig online over te halen zijn tot actie. Door ook scholen in te zetten werd het bereik vele malen groter.

Omdat Young Impact een non profit organisatie is konden we Google Grants inzetten zodat de kosten voor SEA wegvielen. We hebben de rest van het budget ingezet op Snapchat en Instagram. Met name Snapchat leverde een hoge betrokkenheid op bij de jongeren.

Wie had het voor mogelijk gehouden dat we samen 15.232 m2 zouden kunnen vergroenen? Duizenden jongeren bereikt, meer dan 2000 jongeren hebben actief meegedaan aan Young Impact Day. En als afsluiter een spectaculaire eindshow.

Missie volbracht

Samen hebben we 15.232 m2 vergroend. Fantastisch om te zien hoeveel jongeren er begaan zijn met het klimaat en zich ook daadwerkelijk hebben ingezet om Nederland meter voor meter groener te maken.

Onderzoek wijst uit dat jongeren die in een groene leefomgeving opgroeien minder psychische klachten ontwikkelen. Dat jongeren eraan hebben bijgedragen dat zijzelf én de generaties na hen een groenere leefomgeving tot hun beschikking hebben is geweldig!