ook belangrijk

Privacy Statement

Groen stijlelement

Milkshake marketing respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website milkshakemarketing.nl, van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. Milkshake marketing stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe onze organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 

·      basisinformatie zoals jouw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt of jouw functie;

·      contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;

·      financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer;

·      technische gegevens, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;

·      persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;

·      alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 

·      voor het verrichten van de aangeboden diensten;

·      om met je in contact te kunnen komen;

·      om wet- en regelgeving na te leven;

·      het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;

·      factureren / declareren van onze diensten;

·      voor toezending van onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming;

 

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 

·      Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;

·      Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;

·      Op basis van jouw toestemming;

·      Vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

 

Beveiliging

Wij zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Contactformulier website

Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat wij jouw vraag hebben beantwoord.

 

Nieuwsbrief

Iedere maand versturen wij een nieuwsbrief met onze nieuwste blogs. Via onze website kun je je hiervoor aanmelden. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres op basis van jouw toestemming. Je kunt je je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door middel van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Milkshake marketing zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

 

·      Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;

·      Om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld ZZP’ers die in opdracht van Milkshake marketing ondersteuningen werken;

·      Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers

·      Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Milkshake marketing dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Je kunt daarbij denken aan de leveranciers van onze ICT systemen, bijvoorbeeld met Google.

 

Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Milkshake marketing.

 

Website Cookies

Wij maken op onze website onlinemarketingagency.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden, maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het gebruik van cookies ook uitschakelen.

 

Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

 

Google Analytics

Met de cookies van Google Analytics kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Wij hebben de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ (d.d. 15 augustus 2018) van de Autoriteit Persoonsgegevens beperkt tot een minimum. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. In aanvulling hierop maken wij gebruik van Anonymize IP. Dit betekent dat voorafgaand aan de verzending van het IP-adres aan Google het laatste octet van het IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Tot slot hebben wij de optie ‘gegevens delen met Google’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies.

 

Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid.  Google biedt deze optie via hun website aan: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

 

Hotjar

Om de gebruikerservaring te verbeteren, maken wij gebruik van de tool Hotjar. Hotjar stelt ons in staat om gebruikersactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening en de gebruikerservaring verbeteren. Om jouw privacy te waarborgen hebben wij met Hotjar een verwerkersovereenkomst gesloten. Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Hotjar biedt deze optie via hun website aan: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/ .

 

Facebook pixel en LinkedIn pixel

Wij gebruiken op onze website een Facebook pixel en een LinkedIn pixel (ook wel Linkedin Insight Tag genoemd), waarbij een stukje JavaScript-code wordt toegevoegd aan onze website. Met behulp van deze cookies krijgen wij meer inzicht in het gedrag van bezoekers op onze website en kunnen wij de effectiviteit van onze advertenties meten. Facebook en Linkedin stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over deze cookies kun je nalezen in de privacyverklaring van Facebook en Linkedin.

 

Social media cookies

Daarnaast hebben wij social media buttons op onze website geplaatst zodat je ook via social media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms. Wanneer je via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld Linkedin of Facebook dan is het mogelijk dat er door deze platforms cookies worden geplaatst. Meer informatie over deze cookies kun je nalezen in de privacyverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

 

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze cookie maakt het mogelijk om verschillende tags te beheren op onze website. Google Tag Manager registreert zelf geen persoonsgegevens, maar zorgt er enkel voor dat er bepaalde tags geactiveerd worden of niet. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van Google.

 

Welke rechten heb je als betrokkene?

Volgens de AVG heb je als betrokkene de volgende rechten inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 

·      Recht op inzage en correctie

·      Recht op beperking van verwerking

·      Recht van bezwaar

·      Recht op wissing van gegevens (‘het recht om vergeten te worden’)

·      Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

 

Wanneer je gebruik wil maken van een dergelijk recht, dan kunt je contact met ons op te nemen via  het contactformulier op onze website of mailen naar hi@milkshakemarketing.nl. Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij jouw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij je actief informeren.

 

Contact

Als je meer wil weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je (schriftelijk) contact met ons opnemen via: 

 

Milkshake marketing

Daam Fockemalaan 22

3818 KG Amersfoort

 

06 1880 7369

hi@milkshakemarketing.nl